Zajištění majetku a příjmů

Splnění plánovaných cílů závisí vždy na vašich příjmech a majetku. Jejich ochrana je podstatnou složkou rodinných financí. Na druhou stranu čím méně za zajištění zaplatíte, tím více prostředků zůstane ke splnění vašich cílů.

Nastavení optimální výše zajištění a výběru správných produktů věnujeme proto prvořadou pozornost. Majetek kryjeme vhodným pojištěním. Příjmy chráníme použitím patřičných rezerv v kombinaci s pojistkami; postupným zvyšováním finanční nezávislosti bude úloha pojištění klesat, až je plně nahradí vlastní rezervy.

Finanční plán

Osobní či rodinný finanční plán uspořádá současné rezervy a finanční toky podle stanovených cílů. Pokud je to výhodné, navrhne použití cizích zdrojů. Správnou strukturou investic a zajištění dosáhnete vysokého výnosu aktiv při maximální možné bezpečnosti a patřičné likviditě. Plán sestavujeme na základě vlastního know-how za použití specializovaného software. Modelujeme jím základní oblasti osobních financí: Tvorbu rezerv pro budoucí cíle, Zajištění rizik a Práci s dluhy.

Odlišujeme se kvalitou svých služeb a přístupem našich poradců ke klientům.

Požádat o radu