Spoření a investice

Odkládání vlastních prostředků je vedle využití cizích zdrojů, úvěrů a půjček, nejvýznamnější cestou k dosažení životních cílů. Při rozhodování, které instrumenty použít, je nejprve nutno určit patřičnou strategii. Ta závisí na hodnotě uvažovaného cíle, termínu plnění a rizikové toleranci investora.

Správně stanovená investiční strategie umožní nejvyšší možný výkon investic při dodržení požadované bezpečnosti a likvidity. Do ní pak zasadíme nejvhodnější finanční nástroje, které vybíráme ode všech poskytovatelů na našich i zahraničních trzích.

Finanční plán

Osobní či rodinný finanční plán uspořádá současné rezervy a finanční toky podle plánovaných cílů. Pokud je to výhodné,navrhne použití cizích zdrojů. Správnou strukturou investic a zajištění dosáhnete vysokého výnosu aktiv, jejich lepší využití při maximální možné bezpečnosti a patřičné likviditě.

Plán sestavujeme na základě vlastního know-how za použití specializovaného software. Řešíme jím tři základní oblasti osobních financí: Tvorbu rezerv, Zajištění majetku a příjmů a Práci s dluhy.

Odlišujeme se kvalitou svých služeb a přístupem našich poradců ke klientům.

Požádat o radu