Když už nastane problém, pomůžeme

Pomáháme klientům zajistit pomoc při řešení pojistných událostí a to jak v jednání s pojišťovnami, tak při soudních sporech, občanských i trestních. Tato pomoc je přínosem především při odškodnění při dopravních nehodách, při odškodnění pracovních úrazů nebo jiných škodách.

Dopravní nehody

Dopravní nehody patří k častým příčinám vzniku škody na zdraví a majetku. Byli jste účastníkem dopravní nehody? Utrpěli jste úraz nebo majetkovou škodu? Podle českého a evropského práva máte nárok na odpovídající odškodnění.

Pracovní úrazy

Utrpěli jsme pracovní úraz nebo trpíte nemocí z povolání a nejste si jistí, zda Váš zaměstnavatel postupoval tak, abyste získali maximální možné odškodnění? Nebo si nejste jisti, zda jste nezanedbali některou z mnoha povinností spojených s uplatněním nároků při plnění za pracovní úraz, kontaktujte nás. Pomůžeme Vám získat veškeré nároky, které Vám podle českého a evropského práva náleží.

Pojištění odpovědnosti

Občanská odpovědnost a odpovědnost z držby majetku. Škoda na zdraví nebo majetku může nastat i s běžné činnosti jiných osob nebo v důsledku nenadále události spojené s vlastnictvím majetku jiných osob. I v tomto případě máte nárok na odpovídající plnění.

Odlišujeme se kvalitou svých služeb a přístupem našich poradců ke klientům.

Požádat o radu