Pro soukromé osoby

Pomůžeme vám při řešení vašich jednotlivých záměrů, zajištění rizik či efektivním řízení rodinných financí. Naši vysoce erudovaní poradci jsou připraveni být vám průvodci na cestě k finanční nezávislosti.

Pro firmy a podnikatele

Pomůžeme vám využít státní podpory v oblasti zaměstnaneckých benefitů, vyřešíme financování vašich záměrů a zabezpečíme i rizika, s nimiž se můžete při svém podnikání střetnout.

Finanční plán

Osobní či rodinný finanční plán uspořádá současné rezervy a finanční toky podle stanovených cílů. Pokud je to výhodné, navrhne použití cizích zdrojů. Správnou strukturou investic a zajištění dosáhnete vysokého výnosu aktiv při maximální možné bezpečnosti a patřičné likviditě. Plán sestavujeme na základě vlastního know-how za použití specializovaného software. Modelujeme jím základní oblasti osobních financí: Tvorbu rezerv pro budoucí cíle, Zajištění rizik a Práci s dluhy.

Odlišujeme se kvalitou svých služeb a přístupem našich poradců ke klientům.

Požádat o radu