b4life – bezpečně ke splnění životních cílů

Společnost b4life finance s.r.o. vznikla v srpnu 2008 a její hlavní aktivitou je poskytování finančního poradenství pro soukromou i firemní klientelu.

Od konce roku 2018 spolupracujeme se společností OK KLIENT a.s., která pro nás zajišťuje legislativní a servisní zázemí.

V naší nabídce jsou produkty více než 60-ti významných partnerů z řad finančních institucí. Našim klientům tak můžeme vypracovat komplexní  a individuální řešení.

O společnosti b4life

„Když jsem v roce 2008 zakládal společnost b4life finance s.r.o., měl jsem více než patnáctileté manažerské a obchodní zkušenosti z oblasti financí. Do té doby jsem nemohl dělat to, co považuji pro klienty za prospěšné a to je komplexní finanční poradenství. Nechtěl jsem, aby b4life byla další společností, kde se o poradenství pouze hovoří. Proto jsem se již od počátku zaměřil na spolupráci s manažery a obchodníky podobného smýšlení. Podařilo se a dnes je náš tým sestaven ze zkušených odborníků“.

CEO společnosti Martin Dušek

Martin Dušek

Jednatel společnosti

Odlišujeme se kvalitou svých služeb a přístupem našich poradců ke klientům