Zajištění majetku a příjmů

Splnění plánováných cílů závisí vždy na vašich příjmech a majetku. Jejich ochrana je podstatnou složkou rodinných financí. Na druhou stranu čím méně za zajištění zaplatíte, tím více prostředků zůstane ke splnění vašich cílů.

Nastavení optimální výše zajištění a výběru správných produktů věnujeme proto prvořadou pozornost. Majetek kryjeme vhodným pojištěním. Příjmy chráníme použitím patřičných rezerv v kombinaci s pojistkami; postupným zvyšováním finanční nezávislosti bude úloha pojištění klesat, až je plně nahradí vlastní rezervy..

 
   
  
 
 
   
  
 

Rychlý dotaz

Nebo