Vzdělávání

Jsme si vědomi, že v dnešním světě o úspěchu rozhodují především dvě podmínky. Mít potřebné informace a dokázat je správně vyhodnotit a použít. Proto naše vzdělávací programy neustále aktualizujeme a zároveň klademe důraz na efektivní využití nabytých poznatků. Jedná se především o tyto oblasti:

  1. Poradenské znalosti
  2. Obchodní dovednosti, osobní marketing
  3. Produktové znalosti
  4. Business plán, time management
  5. Manažerské dovednosti (pokud budujete vlastní tým spolupracovníků)

Nabyté znalosti a osvojené dovednosti se projeví zvýšeným podílem úspěšných obchodních schůzek, jakož i jejich lepším využitím (vyšší objemy investic, vyšší pojistné částky).  Po zvládnutí všech potřebných kompetencí vám pomůžeme dosáhnout nejvyšší kvalifikace v oboru finančního poradenství, kterými jsou certifikáty EFA (European Financial Advisor) a EFP (European Financial Planner).