Regionální ředitel

Zabývá se strategickým řízením obchodních týmů na svém území prostřednictvím jednotlivých manažerů. Jeho úlohou je vyhodnocování obchodních aktivit a dodávání potřebného know-how. Podílí se na řízení firmy a naplňování jejích dlouhodobých cílů. Jeho odměnou je jak podíl na provizi z obchodního výkonu podřízené sítě, tak také podíl na hospodářském výsledku b4life.