Pojištění podnikatelských rizik:

Zařízení, stroje a zásoby sloužící k podnikání mohou být ohroženy živly či krádeží nebo loupeží. Pomůžeme vám nastavit pojistnou ochranu tak, abychom eliminovali nejen uvedené rizika, ale také nebezpečí škod způsobených jiným podnikatelům či osobám.

 
   
  
 
 
   
  
 

Rychlý dotaz

Nebo