Budování vlastní firmy

Na pracovní aktivitu můžeme pohlížet ze dvou úhlů pohledu. Je ideální, když se realizujete v oboru, který je zároveň vaším koníčkem. Pokud zároveň přináší prospěch i ostatním, jedná se o příjemné a užitečné zaměstnání. Poradenství v oblasti rodinných financí může plnit obě zmíněné funkce.

Druhým rozměrem je výdělek, který daná činnost přináší. Ten je ovlivněn především schopnostmi, znalostmi a zkušenostmi, neméně však i způsobem, jakým ke svému podnikání přistoupíte. Ať začínáte na jakékoli pozici, nejvýhodnější se jeví budování vlastní firmy.

Finanční poradenství je jedna z mála oblastí, která umožňuje začít podnikat s prakticky nulovým kapitálem. Nicméně přece jen potřebujete:

 • Zajistit smluvní vztahy s velkým množstvím poskytovatelů finančních produktů na trhu, vstupní a rozvojová produktová školení a příslušný produktový SW
 • Mít k dispozici SW pro tvorbu časových plánů pro řízení finančních poradců
 • Mít k dispozici SW k evidenci smluv s klienty a k evidenci a výplatě provizí, vč. příslušného perzonálního obsazení
 • Mít k dispozici finančně poradenský SW k tvorbě finančních plánů
 • Zajistit vstupní a rozvojová školení poradenských principů pro tvorbu a udržování finančních plánů

Uvažujete nad zahájením kariéry v tomto perspektivním oboru? Nebo již svůj podnik začínáte budovat? Či v současné době spolupracujete s některou s poradenských firem a nejste spokojeni s úrovní jejích služeb?

Pokud jste si na některou z otázek odpověděli kladně, pak zvažte možnost navázání vztahu s b4life. Všechny popsané náležitosti vám budou ihned k dispozici. 

Přitom vám nabízíme dvě možnosti budování vlastního podniku:

 • Stát se členem týmu b4life a modelovat svou firmu v rámci stávající karierní struktury – pak můžete používat všechny nástroje bez omezení
 • Vytvořit si vlastní obchodní značku a s týmem svých spolupracovníků využívat pouze těch prostředků a know-how, pro něž se rozhodnete, a do té míry, která vám bude vyhovovat

V obou případech jste majiteli svého podnikání, se všemi jeho výhodami i zodpovědnostmi. Kmen klientů i spolupracovníků, který si vybudujete, je vaším vlastnictvím. V případě ukončení spolupráce jej lze odprodat, převést na jiného za úplatu či si jej ponechat jako zdroj dlouhodobého příjmu. A tak můžete sami pro sebe i pro ostatní, společně s námi, naplnit krásnou vizi zlínského podnikatele.

 
   
  
 

Naše hodnoty

 • Týmový duch
 • Kreativní myšlení
 • Profesionalita
 • Dlouhodobý vztah s klientem
 • Komplexní a kvalitní nabídka