Ochrana příjmů

Myslete na zadní kolečka! Trvalý přísun finančních prostředků si můžete zachovat i v době nepříznivých životních událostí. Pomůžeme vám zmírnit ztráty ušlého výdělku způsobené úrazem či nemocí.

Pojištění hospitalizace v nemocnici:

Ze všech injekcí jistě nejvíce potěší ta finanční. Každý den, který v nemocnici strávíte, budete dostávat příspěvek.Díky němu si můžete zajistit nadstandardní péči, sjednat pomoc v domácnosti v době své nepřítomnosti nebo pomoci rodině s cestovními náklady při návštěvách v nemocnici.

Pojištění pro případ trvalých následků úrazu:

Následky závažnějších úrazů mají většinou výrazný dopad na rodinný rozpočet. Správně nastavená pojistná ochrana zachová rovnováhu příjmů a výdajů bez nutnosti drasticky omezovat nezbytné náklady.

Pojištění denních dávek za dobu nezbytného léčení úrazu:

I malé úrazy mohou pěkně zkomplikovat život. Toto pojištění umožňuje čerpat stanovenou částku po celou dobu nezbytného léčení úrazu, a to i v případě, že nemáte pracovní neschopenku.

Pojištění pro případ závažných onemocnění:

Obáváte se dědičných onemocnění? Pokud vám dle rodinné anamnézy hrozí riziko závažného onemocnění, můžete se nato připravit. Sjednaná částka je vyplacena pojištěným, kteří poprvé v životě onemocní některou z vyjmenovaných chorob nebo podstoupí související operaci.

Pojištění denní dávky při pracovní neschopnosti:

Dlouhodobá pracovní neschopnost vás může snadno přivést do finanční tísně. V rámci tohoto pojištění si můžete stanovit výši denní náhrady a dobu, od které chcete dávky pobírat.

Pojištění pro případ plného invalidního důchodu:

Invalidita často převrátí vzhůru nohama celý život, vždy však citelně zasáhne finanční stabilitu rodiny. Díky pojištění získáte potřebné finanční prostředky a svou energii budete moci soustředit na jiné důležité úkoly.

Připojištění pro případ zproštění od placení pojistného:

Zní to složitě? Ve skutečnosti je to poměrně jednoduché. Toto připojištění zaručí, že po vás nikdo nebude chtít platit pojistné, pokud se stanete plně invalidním.

Pojištění pro případ smrti:

Získáte jistotu, že vaše rodina bude v případě této nečekané a těžké životní situace zajištěna alespoň finančně. Citovou újmu pojistit nelze, ale je možno zabezpečit všechny nezbytné náklady pro vašeho partnera a děti.

 
   
  
 
 
   
  
 

Rychlý dotaz

Nebo