Spoření a investice

Odkládání vlastních prostředků je vedle využití cizích zdrojů, úvěrů a půjček, nejvýznamnější cestou k dosažení životních cílů. Při rozhodování, které instrumenty použít, je nejprve nutno určit patřičnou strategii. Ta závisí na hodnotě uvažovaného cíle, termínu plnění a rizikové toleranci investora. Správně stanovená investiční strategie umožní nejvyšší možný výkon investic při dodržení požadované bezpečnosti a likvidity. Do ní pak zasadíme nejvhodnější finanční nástroje, které vybíráme ode všech poskytovatelů na našich i zahraničních trzích.

 
   
  
 
 
   
  
 

Rychlý dotaz

Nebo