Finanční poradce

Finanční plánování je nejefektivnějším způsobem budování klientského portfolia jako zdroje dlouhodobého a stabilního příjmu. Důraz je kladen na strategická řešení potřeb klienta a teprve následné naplnění konkrétními produkty. Tomu odpovídá i nutnost znát a umět používat poradenské principy plynoucí ze současných ekonomických poznatků. V procesu vzdělávání dodáme zájemcům potřebné znalosti a pomůžeme jim osvojit si jejich použití v praxi. Po úspěšně zvládnuté certifikaci jsou naši finanční poradci oprávněni používat specializované pomůcky a rovněž poskytovat službu finančního plánování za úplatu.