Finanční plán

Osobní či rodinný finanční plán uspořádá současné rezervy a finanční toky podle stanovených cílů. Pokud je to výhodné, navrhne použití cizích zdrojů. Správnou strukturou investic a zajištění dosáhnete vysokého výnosu aktiv při maximální možné bezpečnosti a patřičné likviditě. Plán sestavujeme na základě vlastního know-how za použití specializovaného software. Modelujeme jím základní oblasti osobních financí: Tvorbu rezerv pro budoucí cíle, Zajištění rizik a Práci s dluhy. Můžete si jej u nás zakoupit a jeho naplnění patřičnými produkty řešit sami. Pokud však využijete služeb našich poradců i při zprostředkování potřebných instrumentů a následném pravidelném servisu, získáváte finanční plán zdarma jako bonus.

Podívejte se na ukázku zpracování finanční analýzy klienta prostřednictvím aplikace IFA, která je prvním krokem finančního plánování: 

 
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 
   
  
 

Rychlý dotaz

Nebo