Penze, finanční nezávislost

Kdo si může uzavřít smlouvu o penzijním připojištění/doplňkovém důchodovém spoření?

Fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let
a) s trvalým bydlištěm na území ČR
b) s bydlištěm na území členského státu EU, pokud:
     - je účastna důchodového pojištění (prokazuje se rodným číslem)
     - je poživatelem důchodu z českého důchodového pojištění
     - je účastníkem veřejného zdravotního pojištění (prokazuje se číslem pojištěnce)

Co když nebudu moci po přechodnou dobu platit příspěvky?

Pokud nebudete moci po přechodnou dobu platit příspěvky, je nutné tuto skutečnost oznámit písemně fondu. Jestliže tuto skutečnost fondu neoznámíte a příspěvky neplatíte, hrozí riziko ukončení smlouvy ze strany penzijního fondu.

Fondy umožňují pro tento případ následující řešení:
- přerušení placení příspěvků 
- odklad placení příspěvků (nejdéle na 12 měsíců)
V obou případech se mu dosud naspořené prostředky na účtu dále fondem zhodnocují.

Je rozumné využít druhý pilíř důchodové reformy?

Na tuto otázku není jednoznačná odpověď. Obecně platí, že výhodnost klesá s věkem a naopak stoupá s výší příjmu. Jednoznačně pozitivní je možnost vyvést část plateb ze státního průběžného důchodového systému. Tyto naspořené prostředky pak mohu být např. i předmětem dědictví.
Pro seriózní rozhodnutí je rozumné nechat si zpracovat vlastní analýzu, které zohlední vaši aktuální situaci a všechny okolnosti. Neváhejte proto obrátit se na naše finanční poradce.

Když využiji všechny tři pilíře důchodové reformy, budu na penzi dostatečně připraven?

Záleží na tom, jaké máte požadavky na vaše budoucí příjmy po skončení zaměstnání či podnikání. Každopádně doporučujeme zhodnocení vaší situace zkušeným finančním poradcem. Ten by měl být schopen své závěry podložit i patřičnými výpočty, které budou vycházet z aktuálního stavu vašich financí.
Nicméně je třeba v této souvislosti upozornit na jedno úskalí, které ohrožuje všechny budoucí penzisty. Nynější výpočty výše základního důchodu, tedy prvního průběžného pilíře, vycházejí ze současného způsobu jeho financování. Všichni odborníci na danou problematiku se však shodují, že tento stav je do budoucna neudržitelný. A to z důvodu bídného stavu veřejných financí a také očekávaného demografického vývoje. Jestliže činí v současné době průměrná výše státního důchodu cca 11 700 měsíčně, pak za deset až patnáct let, dle názoru těchto expertů, bude zhruba poloviční. Bohužel, druhý a třetí pilíř nejsou s to nahradit takový výpadek. A to ani v případě, že je poplatník využije maximální možnou měrou.
Proto doporučujeme nespoléhat se na takzvané penzijní reformy, ať již dopadnou jakkoli. Východiskem je vytvoření vlastního volného majetku, který pak bude základem nezávislého příjmu. Jeho výši a způsob jeho tvorby doporučujeme opět konzultovat s finančním poradcem. 

 
   
  
 
 
   
  
 

Rychlý dotaz

Nebo