Ochrana majetku

Co všechno je pojištěno, mám-li uzavřenou smlouvu o pojištění domácnosti?

Pojištění se zpravidla týká všech věcí, které tvoří soubor zařízení domácnosti a slouží k jejímu provozu. Předmětem pojištění jsou jak věci vlastní, tak i cizí, které členové domácnosti oprávněně užívají (např. věci v leasingovém nájmu, ale i předměty, které vám někdo zapůjčil). Nebydlíte-li ve vlastní pojištěné nemovitosti, pojištění se může vztahovat i na příslušenství bytu a stavební součásti, které jste si sami pořídili (malby, tapety, obklady, dlažby, parkety, plovoucí podlahy, vestavěný nábytek, zděné bytové jádro apod.).

Je u pojištění domácnosti pojištěna i moje odpovědnost za škody, například když vytopím sousedy?  

V rámci pojištění domácnosti může být takové pojištění sjednáno. Také je však možné je mít i na samostatné smlouvě. Proto si raději zkontrolujte, zda je takové krytí sjednáno.
Pojištění odpovědnosti za škodu v běžném občanském životě se týká škod na zdraví, věcech i finančních škod, které můžete způsobit nejen vy, ale i ostatní členové vaší domácnosti. V tomto pojištění je zahrnuta i odpovědnost za škodu způsobenou vytopením bytu sousedů a dokonce i za škodu způsobenou domácími zvířaty. Toto pojištění se vztahuje také na případy, kdy například jako neopatrný chodec či cyklista způsobíte dopravní nehodu.
Podmínkou však je, že za škodu ze zákona odpovídáte. Např. při onom vytopení: jestliže jste špatně zabezpečili odtok z pračky, pojišťovna za vás sousedům škodu uhradí; pokud však praskla vodovodní trubka, nemůžete za to. Jestliže v tomto případě není váš soused opatřen vlastním pojištěním domácnosti, jehož součástí jsou vodovodní škody, má smůlu. 
Velkou výhodou pro pojištěného v takové situaci je fakt, že veškerá jednání vede pojišťovna. Vy škodu nahlásíte a pak už jen sledujete, co se bude dít. Pokud má poškozený nárok dle příslušných zákonných ustanovení, pojišťovna mu škodu nahradí. Jestliže má nárok jen částečný, pojišťovna bude plnit částečně. A když odpovědný nejste, pojišťovna odmítne plnění. Kdyby poškození s řešením nesouhlasil a třeba se chtěl o svůj nárok domáhat soudně, bude se soudit s pojišťovnou, nikoli s vámi.
A jedna dobrá rada na závěr: přijde-li za vámi někdo s požadavkem náhrady škody, nečiňte žádná prohlášení o uznání nároku. Už vůbec ne písemně. I kdyby se vám v tu chvíli zdálo, že je to tak správně. Převezměte požadavek, nahlaste své pojišťovně a nechte ji jednat. Pokud byste totiž uznal závazek nahradit škodu nad rámec stanovený právními předpisy, jste mimo oblast pojištění. Musel byste takovou škodu zaplatit sám. Anebo se dohadovat, prokazovat, soudit....  

 

 
   
  
 
 
   
  
 

Rychlý dotaz

Nebo