Spoření a investice

Kolik můžu minimálně investovat?

Kolik chcete. Minimální objem vkladu (investice) je určen pro každý produkt zvlášť a obecně lze říci, že na každou investici lze najít finanční nástroj.

Jak si má investor správně vybrat ze široké nabídky fondů a jak má správně při výběru postupovat?

Fondy jsou rozděleny do 5 základních skupin: akciové fondy, dluhopisové fondy, fondy peněžního trhu, balancované a zajištěné fondy. Před investicí je třeba, aby si každý investor odpověděl na několik základních otázek:

-      Na jak dlouhou dobu zamýšlí investovat?
-      Jaké riziko je ochoten podstoupit?
-      Jakou částku hodlá investovat?

Každá investice s sebou nese určitá rizika. Čím nižší riziko je investor ochoten podstoupit, tím nižší výnos musí od investice očekávat. Pokud hodlá investovat dlouhodobě a rizikověji, lze vybírat mezi akciovými fondy. Investor s očekávaným horizontem 3 až 5 let, nebo investor se středním rizikovým profilem by měl vybírat mezi smíšenými a dluhopisovými fondy. V případech, kdy investor nechce podstoupit žádné riziko anebo investuje na krátkou dobu, je vhodné vybírat mezi fondy zajištěnými či fondy peněžního trhu. Alternativou je vklad do spořicích účtů. Doporučujeme rovněž vytvoření likvidní rezervy, která zabrání nečekaným výběrům investice v případě neočekávaného výpadku příjmů či momentální nutnosti vyšších výdajů.

Výběru konkrétních fondů či jejich kombinace by však mělo předcházet určení vaší investiční strategie. Ta se řídí vašimi záměry do budoucna, tedy kolik a kdy budete potřebovat na splnění svých cílů. Pro stanovení správné strategie a výběr konkrétních instrumentů k jejímu naplnění doporučujeme konzultaci s finančním poradcem. 

 Chci investovat, ale nemám potřebné znalosti, ani čas investici denně sledovat.

V případě správně sestaveného portfolia s dobrým rozložením rizik odpadá nutnost denního sledování kurzů a tím i potřeba spekulovat s prodejem a následným nákupem jiných titulů. Potřebné znalosti má váš finanční poradce, který společně s vámi určí optimální strategii a její naplnění konkrétními tituly. Je-li stanovena správně, pak je sledování nejen zbytečné, ale dokonce nebezpečné. Krátkodobé pohyby volatilních instrumentů jsou na dlouhém investičním horizontu bezvýznamné. Zde nás zajímá dlouhodobý průměrný výnos - lépe řečeno nadprůměrný výnos, který takové nástroje poskytují. A dále jsou pohyby trhu eliminovány pravidelným investováním menších částek. Výsledkem je zprůměrování nákupní ceny a další snížení volatility. Naopak prostředky pro kratší investiční horizont jsou umístěny v rychle likvidních instrumentech, které prakticky nekolísají.
Sledováním trhů se musí zabývat spekulant. Vy ne. Na to máte svého poradce a dobře modelovanou investiční strategii. Váš úspěch pak závisí jen na důsledném dodržování této strategie. Pamatujte, že investování se od spekulace liší stejně jako rodinné auto od monopostu F1. Obojí je automobil, ale jeho řízení, servis, způsob jízdy a konečný výsledek se zcela liší!   

Jaké jsou daňové výhody pro soukromého investora?

V případě, že fyzická osoba (rezident České republiky) vlastní podílové listy fondu, akcie či dluhopisy po dobu delší než 6 měsíců, je kapitálový výnos z investice podle Zákona o daních z příjmů od daně osvobozen. Jestliže se fyzická osoba rozhodne ukončit investici dříve, tj. před uplynutím 6 měsíců, musí kapitálový výnos zahrnout do dílčího základu daně z příjmů. 

 Lze si z fondu nechat posílat peníze na stavební spoření, pojistky atd.?

Ano, a nejen na stavební spoření či pojistky, nýbrž prakticky na cokoli. A to pravidelnou či jednorázovou platbou. Můžete si nastavit pravidelné odkupy z vybraných fondu (měsíčně, kvartálně, pololetně či ročně) na vámi zvolené bankovní účty s potřebnými identifikátory. Investiční společnost bude tyto odkupy provádět buď po určenou dobu, nebo do výše vaší investice ve fondu. Anebo pošlete prostředky jednorázovou platbou na jakýkoli účet. Všechny pohyby můžete ovládat telefonicky nebo z internetového portálu, obdobně jako u běžného účtu. 
A pozor: na rozdíl od běžného účtu v bance JE TO ZADARMO, bez poplatků za pohyby na účtu!

Co je spořicí účet?

Spořicí účet je typ finančního produktu, většinou poskytovaný bankami. Jeho výhodou je lepší úročení vložených prostředků, než na běžných účtech. Zároveň zachovává výhodu rychlé likvidity.
Dnes lze spořicí účet používat i k běžným transakcím. Vždy ale záleží na poskytovateli. Ne všechny bankovní domy a finanční ústavy mají stejné podmínky.

Jak je spořicí účet úročen?

Spořicí účty jsou úročeny zpravidla vždy vyšší úrokovou sazbou, než běžné účty. Úročení bývá měsíčně, někdy týdně. Čím kratšíí interval, tím vyšší absolutní výnos. Řada poskytovatelů neváže již také vyšší úrok k množství peněz. Podrobné informace ke spořícím účtům i jejich porovnání je možno snadno zjistit na internetu.


Jsou úroky na spořicím účtu daněny?

Ano. Úroky (výnosy) na spořicím účtu je zdaněn, stejně jako je tomu u běžného účtu. Daň je odečítána při připsání úroků. Jedná se o srážkovou daň ve výši 15%. Banka, u níž je účet veden, daň vypočte, srazí a odvede dle zákona.

Jsou spořicí účty ochráněny – pojištěny?

Ano. Všechny spořicí i běžné účty (v EU) jsou ze zákona pojištěny do výše 100% vkladu, nejvýše však do částky 100.000 Kč u jedné instituce.

Kolik spořicích účtů můžu mít?

Kolik chcete. Spořicí účty jsou zpravidla bez poplatků a můžete proto využívat akčních výhod u jednotlivých produktů. Na druhou stranu většinu spořicích účtů obsluhujete přes internet a každý má svoje přístupové údaje, které si musíte zapamatovat.

 
   
  
 
 
   
  
 

Rychlý dotaz

Nebo