Nedávno jsem se setkal s pojmem "finanční plán". Co si mám pod tím názvem přestavit?

Finanční plánování je komplexní disciplína, která zahrnuje investiční strategie, dluhovou službu i zajištění rizik. Finanční plán je východiskem k řízení osobních financí. Můžete si jej představit jako mapu finančního chování ekonomické jednotky, tedy rodiny nebo jednotlivce. Na mapě si vyznačíte kde jste nyní, kam se chcete dostat a jakou cestou půjdete. Ve finančním plánu navíc i definujete prostředky, jejichž pomocí kýžených cílů dosáhnete. Těmi cíli mohou být:

 • získání vlastního bydlení
 • zajištění vzdělání a startu do života vašich dětí
 • penze či finanční nezávislost
 • jiné významné cíle, které se pořizují za peníze
K jejich dosažení pak používáte zdroje, jimiž jsou především:
 • stávající finanční produkty
 • současný majetek
 • kladný rozdíl mezi příjmy a výdaji - volné cash flow
Úkolem finančního plánování je stanovit patřičnou strategii postupu, která rozhoduje o úspěšnosti řízení rodinných aktiv z 60 - 70%. A dále také její naplnění příslušnými produkty, jejichž váha je kolem 10%. Zbytek je závislý na pohybech trhu, což je vis maior - a proto se jimi finanční plán nezabývá. Tím se plánování a investování liší od spekulace, která se naopak těchto pohybů snaží využít. To je však zcela jiná disciplína...

Vytvoření finančního plánu je úlohou finančního poradce či plánovače. Tím to ale nekončí. Součástí jeho práce je každoroční aktualizace plánu, neboť podmínky se neustále mění. Rovněž by měl poradce spolupracovat s klientem u všech operací, týkajících se rodinných financí.

Nejtěžší role je však vždy na samotném klientovi: skutečně a důsledně, za všech okolností, finanční plán dodržovat. To je jistě obtížné, avšak odměna stojí za to. Je jí dosažení finanční nezávislosti či svobody!


 • je nutno rozumět vlastnostem jednotlivých produktů a umět zvolit jejich správnou kombinaci pro naplnění zvolené strategie
 • je třeba být stále informován o změnách trhu, produktů a ekonomických paradigmat
 • Z těchto důvodů je vhodné spolupracovat s odborníkem. Dokonce ani ten nejlepší advokát se nehájí před soudem sám. Přítomnost jiného pohledu na věc zajistí mnohem větší míru objektivity, zejména pokud se jedná o naše vlastní finance. 

     
  Jak poznám, že je můj finanční plán sestaven správně?

  Těžko. K tomu je zapotřebí celá řada odborných znalostí. Pokud budete mít silné pochybnosti, zkuste oponenturu: najděte ještě jiného finančního plánovače a podrobte plán kritice. Ovšem mnohem větší pozornost věnujte samotnému výběru svého poradce, ještě než se do plánování pustíte. Zjistěte si reference, podívejte se na jeho webové stránky (pokud je nemá, o něčem to svědčí...), buďte pozorní při rozhovorech s ním a ověřujte si, zda jeho informace a doporučení jsou vždy korektní. Osvědčeným způsobem je požádat o doporučení své známé nebo kamarády, kteří již s některým solidním poradcem dlouho spolupracují.
  V Česku narazíte na obrovskou spoustu prodavačů, dealerů finančních produktů. Někteří z nich vám dokonce vytvoří několik kusů papíru s názvem Finanční plán. Často i s krásnou grafickou úpravou a kvalitní vazbou. Ve většině případů se však jedná o pouhou snůšku produktů, která má jediný účel: přesvědčit vás, abyste si je koupil. Tito takzvaní finanční poradci fungují zejména u firem s obrovskou prodejní sítí založenou na MLM systému. V síťovém marketingu, který je tím úspěšnější, čím více do něj zapojíte lidí, nelze prakticky udržet patřičnou míru odbornosti. Velmi dobře funguje třebas v prodeji kosmetiky (Avon Lady) nebo doplňků zdravé výživy (HerbaLife). Pro oblast financí je však naprosto nevhodný.  
  Jsou jisté známky, podle nichž můžete diletanta rozeznat:
  • nezajímá se o vaše plány a cíle do budoucna
  • nezjišťuje podrobně všechny vaše zdroje, stávající finanční produkty, majetek a cash flow
  • navrhuje řešení, aniž by se podrobně seznámil s vaší situací
  • předem ví, jaký produkt je pro vás vhodný, ale neobeznámil s celým vaším portfoliem a záměry do budoucna
  • navrhuje zrušení produktu, zejména kapitálového či investičního životního pojištění, a nahrazení jiným, "mnohem výhodnějším"!!! (a bude vám strkat pod nos zdánlivé budoucí výhody, přičemž není schopen vyčíslit nynější okamžité ztráty)
  • snaží se vám vnutit nějaký produkt teď hned, protože "je nyní na něj akce, sleva, která ale brzy končí..."
  • zaštiťuje se změnou zákonů, nebo dokonce Evropskou unií!
  Kvalitní poradce by měl umět odpovědět na následující otázky tak, abyste jim porozuměl:
  • jak a proč stanovíte strukturu portfolia pro tento můj cíl (např. to může být částka 500 000 za 12 let pro vzdělání mého dítěte)? - pozor, struktura portfolia nejsou konkrétní produkty (jako třeba určitý fond nebo pojistka), nýbrž třídy aktiv, tedy poměr mezi dlouhodobou (např. akcie), střednědobou (např. dluhopisy) a krátkodobou (např.peněžní trh nebo spořicí účet) složkou portfolia
  • jak a proč stanovíte pojistné částky pro hlavní rizika ohrožující příjmy (což jsou smrt - invalidita - dlouhodobá nemoc)
  Dobrý konzultant vám nejen uvedené oblasti popíše, ale bude rovněž schopen spočítat výnos navrhovaného portfolia a výši pojistných částek - a to opět tak, abyste tomu i jako laik porozuměl. Pokud takového najdete, držte se ho jako klíště. Ušetří vám to spoustu peněz a nervů.

  Tak hodně štěstí...  

   
     
    
   
   
     
    
   

  Rychlý dotaz

  Nebo