Spojení b4life s FinVox

21.02.2017, redakce b4life , Finanční plánování

 

Redakce (R): Jaké byly hlavní důvody toho, že se dvě úspěšné poradenské společnosti rozhodly spojit své síly?

Martin Dušek (MD): Těch bylo hned několik. V reakci na probíhající legislativní změny v našem oboru chceme být lépe připraveni na měnící se prostředí. Dále je zde otázka nákladů na provoz, které se tím výrazně zlevní. Posílí se naše pozice vzhledem k dodavatelům produktů, tedy pojišťovnám, investičním společnostem a bankám. Budeme si moci dovolit více investovat do finančně poradenských nástrojů a vzdělávání našich poradců. A to všechno se přirozeně projeví v lepších službách pro naše klienty, což je naším hlavním cílem.

 

R: Kdy se sloučení uskuteční?

MD: Probíhá již od počátku prosince, vzhledem k úpravám v zákoně v oblasti zprostředkování. Postupně převádíme veškeré aktivity pod nový subjekt a měli bychom být hotovi do konce prvního čtvrtletí letošního roku.

 

R: Co se změní z pohledu klientů?

MD: Naši klienti většinou spolupracují s určitým finančním poradcem, který pro ně zajišťuje veškeré záležitosti v oblasti osobních financí. Tohoto vztahu se změna nijak nedotkne a všechno běží dál jako doposud. Postupně by však měli klienti zaznamenat zlepšování služeb, jako například zřízení Virtuálního šanonu pro digitální řízení dokumentů a dalších pomůcek pro zjednodušení a větší přehled při finančním plánování.

 

R: Jaké jsou v této chvíli plány obchodního ředitele vznikající poradenské společnosti?

MD: Oblast finančního poradenství prochází v posledních letech významnými změnami. Na jedné straně vzrůstá tlak v již zmiňované legislativě, který s sebou nese přísnější kritéria fungování poradenských firem. Očekávám, že tento tlak bude nadále vzrůstat směrem k širší ochraně spotřebitele, což je jistě chvályhodné. Na druhou stranu samotní klienti jsou stále náročnější a oprávněně požadují nejen zprostředkování finančních produktů, nýbrž kvalifikované poradenství a vysokou odbornost při řešení individuálních životních situací. Abychom zůstali i do budoucna úspěšní, je nezbytné podřídit obchodní činnost uvedeným podmínkám. To předpokládá zejména:

  • Kvalitní produkty za rozumnou cenu
  • Uživatelsky příjemné nástroje pro řízení a správu osobních financí
  • Vzdělané a schopné poradce

Ve všech těchto směrech máme velmi dobře našlápnuto z dřívějších dob a půjde hlavně o to, abychom je dokázali dynamicky rozvíjet v souladu se současnými trendy. Jedině tak dokážeme uplatnit vysoký obchodní potenciál nově vzniklé společnosti, a především poskytovat co nejlepší služby našim klientům.

 

R: Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně úspěchů v přelomovém roce 2017!