Pravidelné investice

29.05.2016, redakce b4life , Finanční plánování

Obyvatelstvo české kotliny je obecně známo svojí vysokou averzí vůči riziku, čemuž vychází vstříc metoda zvaná v Americe dollar cost averaging; česky bychom ji mohli popsat jako průměrování nákladů. V zásadě se nejedná o nic jiného, než je pravidelné investování stále stejné částky do zvoleného aktiva či strategicky navrženého portfolia. A to i v případě, že máme k dispozici větší sumu, kterou bychom mohli vložit jednorázově. Jednoduše ji rozdělíme na vícero částí a nakupujeme postupně, přičemž ještě nepoužitou hotovost držíme v konzervativní pozici.

Zdroj: Generali Investmets

Z obrázku je patrné, že trh šel do strany: nejdříve vzrostl, poté propadl, aby posléze skončil tak, jak začal, tedy na hodnotě 10. Jednorázový investor tedy nic nevydělal, neboť nakoupil za deset a skončil na deseti. Oproti tomu investor B je díky pravidelným nákupům v zisku, přičemž dispoziční suma byla na počátku stejná pro oba.

Může se to jevit jako kouzlo, nicméně matematika je neúprosná. Použijete-li metodu pravidelných, neustále stejných nákupů, získáte před jednorázovými střelci značnou výhodu. Podmínkou je, aby trhy v daném období poklesly. Máte-li před sebou delší investiční období, můžete si být zcela jisti, že akciové i dluhopisové trhy podobné vzestupy a pády předvedou mnohokrát.

Co když se však trh už nikdy nevrátí na předchozí úroveň? Kupodivu i v takovém případě máme, na rozdíl od jednorázového investora, slušnou šanci být v zisku.

Zdroj: Generali Investmets

Na obrázku vidíme vývoj Fondu nemovitostních akcií ČP Investu (nyní ČP Investice v rámci Generali Investmets). Jestliže jste investovali v roce 2006 jednorázovou částku, pak jste v roce 2013 plakali nad ztrátou 37%. Zatímco při využití pravidelného investování byste tou dobou vykázali 4% zisk. Jistěže to není žádná sláva na sedmiletém období, nicméně stále o 33% lepší výsledek. A pokud jste správně diverzifikovali, ostatní vaše investice dopadly významně lépe.

Pravidelné investování je velmi důležité zejména v zahajovacích fázích investičního procesu. Časem se váha postupných vkladů sníží a převládne již akumulovaná hodnota. Jejím výkyvům lze zabránit jen do určité míry taktickou alokací, ale především dodržováním strategického rozmístění aktiv. S blížícím se koncem investičního horizontu jsou pozice upravovány do konzervativnější podoby a tím se průběžně snižuje celková kolísavost.