Lákání Sirén IPO

17.05.2015, Redakce b4life , Spoření a investice

„Initial Public Offering je první veřejná nabídka akcií. Pro tento pojem se v praxi běžně používá zkratka IPO. IPO je proces, při kterém společnost poprvé vstupuje na burzu a nabízí své akcie široké veřejnosti. Důvodů, proč společnosti chtějí realizovat IPO, je několik; mezi nejvýznamnější však patří potřeba navýšit kapitál společnosti, tedy získat dodatečné finanční zdroje.“ Tolik Wikipedie k vysvětlení zkratky v názvu článku.

S IPO je spojena výjimečná investiční příležitost, doprovázená ovšem s neméně výjimečným rizikem. Neboť nákupem těchto akcií se investor účastní podnikání firmy, jejíž historie je krátká, o managementu se mnoho neví a nastavení procesů uvnitř podniku není dlouhodobě prověřeno. I kdyby samotná firma měla za sebou delší historii a velkou tržní kapitalizaci, vstupem na veřejné trhy se pouští do neprobádaného teritoria. Proto se následující vývoj ceny takových akcií vyznačuje velkými výkyvy. V uvedeném případě se odehrálo toto:

zdroj: redakce b4life

 Zmiňovaný rozhovor proběhl v říjnu minulého roku, kdy akcie po prvním týdnu nerozhodného kolísání poněkud vyklesala. Sestra mé přítelkyně byla v tu dobu něco kolem deseti procent v minusu a začala být malinko nervózní. Dohodli jsme si schůzku, kterou ovšem, s odkazem na pracovní vytížení, několikrát odvolala. Takže jsme se už nesešli, možná také proto, že akcie pak nabrala dech a vydala se na sever. Pouť vzhůru ovšem skončila 12.11.2014 a já mohu jen doufat, že někdy v tuto dobu se ta dáma svých akcií šťastně zbavila. Neboť pak následoval nepěkný pád, který, soudě podle titulků v médiích (E15: „Výrobci luxusního zboží žalují Alibabu, kvůli prodeji padělků“), bude ještě pokračovat.

Podívejme se však na jiné příběhy spojené s prvotní veřejnou nabídkou. Když Mark Elliot Zuckerberg uváděl na trh Facebook, vypadala situace obdobně, jako v případě Alibaby:

zdroj: redakce b4life

 Dramatický propad nastal dokonce bezprostředně po IPO a ztráta po půl roce činila kolem 50% investovaného kapitálu. To dokáže zamávat i se silnou náturou. Nicméně kdo vydržel, nedopadl vůbec zle:

zdroj: redakce b4life

Dnešní cena kolem $80 znamená výnos 100% během tří let, průměrně tedy cca 33% p.a. Dividendy ovšem zatím Facebook nevyplácí, i tak se jedná o slušný výkon.

Posledním příkladem budiž firma Second Sight Medical Products. A scénář se opakuje – po vstupu na trh propad, lehké oživení, pak další skluz následovaný obchodováním do strany: 

zdroj: redakce b4life

 Až se vám tedy, dříve či později, rozezní telefon a obchodně zdatný zástupce toho či onoho brokerského domu vám bude nabízet „vynikající investiční příležitost, kdy skvělá firma poprvé vstupuje na trh a její vyhlídky jsou báječné…“, vzpomeňte si na těchto několik příkladů. Mimo jiné i proto je rozumné mít po boku zkušeného finančního poradce a dodržovat racionálně sestavený finanční plán.    

A když přece jen zpěvu Sirén podlehnete, respektujte při tom elementární pravidla pro ochranu vašich financí:

  • Vyčleňte si pro spekulace rizikový kapitál, nejvýše do 20% celkového finančního majetku
  • Zjistěte si co nejvíce informací týkajících se dané společnosti, k jejich vyhodnocení použijte nezávislou oponenturu
  • Rozhodně nezakládejte svou strategii pouze na informacích od brokera; pamatujte, že není placen za váš úspěch, nýbrž za to, že obchodujete – ať již se ziskem či ztrátou
  • Zjistěte si svou odolnost vůči riziku a respektujte ji dříve, než vstoupíte do pozice
  • Stanovte si investiční cíl, včetně časového horizontu
  • Stanovte si stop loss (maximální přípustnou ztrátu)
  • Dodržujte vlastní stanovená pravidla

Zpravidla nejobtížnější ke splnění bývá poslední položka…