Finanční plán b4life:

Osobní či rodinný finanční plán uspořádá současné rezervy a finanční toky podle plánovaných cílů. Pokud je to výhodné,navrhne použití cizích zdrojů. Správnou strukturou investic a zajištění dosáhnete vysokého výnosu aktiv, jejich lepší využití při maximální možné bezpečnosti a patřičné likviditě.

Plán sestavujeme na základě vlastního know-how za použití specializovaného software. Řešíme jím tři základní oblasti osobních financí: Tvorbu rezerv, Zajištění majetku a příjmů a Práci s dluhy. Osobní finanční plán si můžete u nás zakoupit a jeho naplnění patřičnými produkty řešit sami.

Pokud však využijete služeb našich poradců i při zprostředkování potřebných instrumentů a následném pravidelném servisu, získáváte jej zdarma jako bonus.

 
   
  
 
 
   
  
 

Rychlý dotaz

Nebo